FANDOM


(前成员)
第1行: 第1行:
[[File:MMAUG2013.jpg|thumb]][[File:86543.jpg|thumb|早安少女組 2013年4月]][[File:Tumblr_mhqgy1TKHP1s5809io1_500.jpg|thumb]][[File:MMataglanceEng.jpg|thumb|200px|早安少女組
+
[[File:MMAUG2013.jpg|thumb]][[File:86543.jpg|thumb|早安少女組 2013年4月]][[File:Tumblr_mhqgy1TKHP1s5809io1_500.jpg|thumb]][[File:MMataglanceJpn.jpg|thumb|200px|早安少女組
 
1997-]]'''早安少女組。'''日本女子組合,是於1997年出,為演藝經紀公司Up-Front Agency的女子偶像品牌[https://en.wikipedia.org/wiki/Hello!_Project Hello! Project]([https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%AE%89%E5%AE%B6%E6%97%8F 早安家族])旗下首要組合。
 
1997-]]'''早安少女組。'''日本女子組合,是於1997年出,為演藝經紀公司Up-Front Agency的女子偶像品牌[https://en.wikipedia.org/wiki/Hello!_Project Hello! Project]([https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%AE%89%E5%AE%B6%E6%97%8F 早安家族])旗下首要組合。
   

2019年6月18日 (二) 14:55的版本

MMAUG2013
86543

早安少女組 2013年4月

Tumblr mhqgy1TKHP1s5809io1 500
MMataglanceJpn

早安少女組 1997-

早安少女組。日本女子組合,是於1997年出,為演藝經紀公司Up-Front Agency的女子偶像品牌Hello! Project早安家族)旗下首要組合。


组合簡歷

1997年成立

成員

現任成員

前成员

以离队时间先后排序:

作品

專輯

單曲

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。