Hello! Project Wiki
2. februar
Makino Maria
22. februar
Yokoyama Reina
8. marts
Wada Sakurako
28. april
Takemura Miu
7. maj
Dambara Ruru
28. maj
Sasaki Rikako
17. juli
Inoue Rei
26. august
Saito Kana
29. august
Noguchi Kurumi
5. september
Nakano Rion
17. december
Onoda Saori
1991 Fødsler ・・ 2000 Fødsler2001 Fødsler2002 Fødsler ・・ 2011 Fødsler

All items (1)