Hello! Project Česká Wiki
Advertisement

Špatně Google přeložená verze:

Dobrý den. Jsem JoshuaJSlone, editor především na anglické wiki. Tam jsem se posadil a bot účet, Robo Kiss, aby pomohl s masovými změny a údržbu. Možná jste viděli změny od Robo polibek na této wiki - protože to není označen jako bota tady, jeho změny jsou uvedeny v části Nedávná aktivita na Wiki. Rád bych, aby se Robo Polib příznakem bot ve všech různých jazycích wiki P H! Tak to může méně obtrusively být použit pro věci, jako je udržení interlanguage odkazy. Součástí procesu získání bot příznakem je projednání s wiki komunity, což je to, co dělám teď. Má někdo nějaké námitky na to?

English original:

Hello. I'm JoshuaJSlone, an editor primarily at the English wiki. Over there I sat up a bot account, Robo Kiss, to help with mass changes and maintenance. You may have seen changes from Robo Kiss at this wiki--since it is not flagged as a bot here, its changes are shown in the Recent Wiki Activity section. I'd like to make Robo Kiss a flagged bot across all the various languages of H!P wiki so it can less obtrusively be used for things like maintaining interlanguage links. Part of the process of getting a bot flagged is discussing it with the wiki community, which is what I'm doing now. Does anyone have any objections to this?

Advertisement